Kitwerk

Het vervangen of repareren van kitvoegen is geen eenvoudige klus. Professioneel strak afgekitte bouwdelen of ruimten zullen niet alleen lekkage voorkomen maar zijn esthetisch ook een lust voor het oog! Het onderhouden van de kitvoegen komt er in de praktijk op neer dat de voegen op gezette tijden worden gecontroleerd en zonodig gerepareerd. Het is het meest effectief om in het koudere jaargetijde de kitvoegen te beoordelen, omdat door lagere temperaturen de bouwmaterialen krimpen en kitvoegen dit soms niet meer aankunnen. Hierbij moet er gelet worden op onthechting en/of scheurvorming, beschadiging en/of verwering, aantasting en/of schimmels, algehele staat van onderhoud van de omringende constructiedelen.

Daar waar de kitvoeg niet meer naar behoren functioneert, zal al dan niet plaatselijk een reparatie moeten worden uitgevoerd.

Kitvoegen zijn aan slijtage onderhevig en maken vaak geen deel uit van garantiewerk.

IMG_0476.jpg