De Inspectie SZW gaat dit najaar controleren of er veilig wordt gewerkt met rolsteigers. De inspecties vinden plaats in het hele land, waarbij de aandacht uitgaat naar kleinere bouwplaatsen, zowel nieuwbouw als renovatie en onderhoud.

Gemiddeld komen elk jaar door een val van een rolsteiger twee mensen om het leven en houden tientallen er blijvend letsel aan over. Bij kleine bedrijven komen in verhouding meer ernstige ongevallen voor dan bij middelgrote en grote bedrijven.

Er is aangekondigd dat als er bij een inspectiebezoek sprake is van valgevaar, er onherroepelijk een boete volgt en de werkzaamheden door de Inspectie stil worden gelegd.

Handleiding

Ongevallen met rolsteigers gebeuren vaak omdat mensen de handleiding niet volgen, het materiaal verkeerd gebruiken en niet de juiste veiligheidsmaatregelen nemen, zo stelt de Inspectie SZW. Daarom controleert de Inspectie naast de veiligheid van de rolsteigers ook of de bedrijven voldoende aandacht hebben voor veiligheidsrisico’s.

Om de veiligheidsrisico’s in de onderneming in kaart te brengen en te beheersen, is het voor bedrijven met personeel een wettelijke verplichting om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) in combinatie met een Plan van Aanpak (PvA) te maken en bij te houden.

bron: https://www.schildersvak.nl/actueel/controle-op-veilig-gebruik-rolsteigers/